RI.MA GROUP S.r.l.

Tradiční italský dodavatel – specialista zejména na opotřebitelné díly pro sklízecí mlátičky – žabky, prsty, kosy, hlavice kos, přidržovače, vodítka, palce šneků, kompletní převodovky pohonu kosy a jejich díly, mláticí koše, klikovky vytřasadel a jejich ložiska, síta a další díly.

z-library